Torna alla home

Cinture nere

BIBOLOTTI FRANCO
Maestro
7° Dan Ju-Jitsu
4° Dan Judo

BIBOLOTTI ROBERTO
Istruttore
2° Dan Ju-Jitsu
5° Dan Judo

BENELLI LUCA
Collaboratore
4° Dan Ju-Jitsu
2° Dan Judo

COGNON MICHEL
Istruttore
4° Dan Ju-Jitsu

FOSSATI LAURA
Istruttore
2° Dan Ju-Jitsu
2° Dan Judo

VERONA IRENE
Collaboratore
1° Dan Judo

COSTA GABRIELE
Collaboratore
1° Dan Judo

GHERARDI MATTEO
Collaboratore
3° Dan Judo

ERCOLINI MICHELANGELO
Collaboratore
1° Dan Ju-Jitsu

RAFFAETA’ MADDALENA
Collaboratrice
1° Dan Judo

CHECCHI LORENZO
Collaboratore
1° Dan Judo

A.S.D. Kodokan

Seoi Nage

Kata Guruma

Hane Goshi

Harai Goshi

Tai Otoshi

Ko Soto Gari

Hiza Guruma

O Soto Gari

Uchi Mata

Tsuri Komi Goshi

Ko Uchi Gari

Uki Goshi

O Goshi

Utsuri Goshi

Ushiro Goshi

Ashi Guruma

De Ashi Barai

Sumo Otoshi

Tomoe Nage

Yoko Wakare

Uki Otoshi

Soto Makikomi

Sumi Gaeshi

Yoko Otoshi

Yoko Guruma

Ura Nage